Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Multi Press Edyta Dobrzańska z siedzibą w Strażów 71, 36-073 Strażów, e-mail: edyta@magus24.pl
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
3. Dane będą przetwarzane w celu:
    a) oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy przez Multi Press Edyta Dobrzańska lub podmioty współpracujące Multi Press Edyta Dobrzańska w celu przygotowania oferty kredytowej, finansowej lub handlowej. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest zgoda podmiotu danych osobowych.
    b) wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem wskazanych instytucji do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań podmiotu danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest zgoda podmiotu danych osobowych.
    c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń - podstawą prawną w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Multi Press Edyta Dobrzańska, jako administratora danych, polegających na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
4. Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
5. Dane będą przechowywane przez okres trwania usługi (przygotowania i obowiązywania oferty kredytowej wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa).
6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.